HTC手机排行榜

ZOL排行榜首页 > HTC手机排行榜
排名 图片 型号/价格 本周热度 趋势 上榜天数 更多
1

HTC U11(4GB RAM/全网通)

¥4599 [北京 64GB行货]
251
更多信息
2

HTC One A9(2GB RAM/双4G)

¥1799 [北京 16GB行货]
794
更多信息
3

HTC 10(国际版/双4G)

¥4469 [北京 64GB行货]
749
更多信息
4

HTC U Ultra(全网通)

¥5088 [北京 64GB厂商指导价]
314
更多信息
5

HTC Desire 10 Pro(全网通)

¥1749 [北京 64GB行货]
380
更多信息
6

HTC U11(6GB RAM/全网通)

¥4999 [北京 128GB行货]
125
更多信息
7

HTC One X9(双4G)

¥1480 [北京 32GB行货]
669
更多信息
8

HTC U11青春版(全网通)

概念产品 [官方未发布]
331
更多信息
9

HTC Desire 828(D828w/双4G)

¥1089 [北京 16GB行货]
766
更多信息
10

HTC U Ultra(蓝宝石版/全网通)

¥5988 [北京 128GB厂商指导价]
245
更多信息
11

HTC 10(公开版/双4G)

¥3190 [北京 64GB行货]
545
更多信息
12

HTC One M9+(M9pt/移动4G)

¥1889 [北京 32GB行货]
792
更多信息
13

HTC 10 Mini(双4G)

概念产品 [官方未发布]
402
更多信息
14

HTC U Play(全网通)

即将上市
245
更多信息
15

HTC One A9(3GB RAM/双4G)

¥1848 [北京 32GB行货]
687
更多信息
16

HTC 10(骁龙820版/联通4G)

¥4299 [北京 64GB行货]
408
更多信息
17

HTC Desire 650(全网通)

即将上市
297
更多信息
18

HTC U12(全网通)

概念产品 [官方未发布]
67
更多信息
19

HTC One X10(全网通)

概念产品 [官方未发布]
299
更多信息
20

HTC One A9s(标配版/移动4G)

即将上市
375
更多信息
21

HTC Bolt(移动4G)

即将上市
343
更多信息
22

HTC Desire 10 Lifestyle(移动4G)

即将上市
423
更多信息
23

HTC Desire 825(移动4G)

即将上市
560
更多信息
24

HTC U Ultra(增强版/全网通)

概念产品 [官方未发布]
184
更多信息
25

HTC One M9+(OIS光学防抖版/移动4G)

即将上市
196
更多信息
26

HTC Desire 628(移动4G)

即将上市
479
更多信息
27

HTC 10 evo(移动4G)

概念产品 [官方未发布]
296
更多信息
28

HTC Desire 630(移动4G)

即将上市
561
更多信息
29

HTC Desire 530(移动4G)

即将上市
579
更多信息
30

HTC Nexus T55(全网通)

概念产品 [官方未发布]
283
更多信息
31

HTC Phablet(全网通)

概念产品 [官方未发布]
768
更多信息
32

HTC One X9(国际版/双4G)

即将上市
253
更多信息
33

HTC Desire 555(全网通)

概念产品 [官方未发布]
61
更多信息
34

HTC Hecate(移动4G)

概念产品 [官方未发布]
179
更多信息
35

HTC Nexus T50(全网通)

概念产品 [官方未发布]
272
更多信息
36

HTC Ocean Smart(移动4G)

概念产品 [官方未发布]
257
更多信息
37

HTC One S9(移动4G)

即将上市
454
更多信息
38

HTC One A9s(高配版/移动4G)

即将上市
372
更多信息
39

HTC Butterfly mini(移动4G)

概念产品 [官方未发布]
279
更多信息